Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 7:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2016 Giăng 7:1-13Thì Giờ Ta Chưa Đến “Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng: Thì giờ Ta chưa đến; còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các em của Chúa thúc giục Ngài về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Lều Tạm? Chúa trả lời với các em Ngài thế nào? Câu trả lời của Chúa dạy chúng ta bài học gì trong cuộc sống theo Ngài? Lễ Lều Tạm là một trong ba lễ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2016 Giăng 7:1-13Lễ Nghi Nhưng Không Gặp Chúa “Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói: Ấy là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng!” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng và các em của Chúa có những nhận định khác nhau nào về Ngài? Cùng hướng về một kỳ lễ nhưng trong lòng họ thì thế nào? Những trường hợp nào cho thấy chúng ta chỉ chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top