Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 6:41-58"

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2016 Giăng 6:41-58Thịt và Huyết Chúa “Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt Ta” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Do Thái lằm bằm về Chúa? Chúa nói “ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời” với ý nghĩa nào? Chúng ta áp dụng lời dạy của Chúa cho ngày nay như ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top