Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 6:30-40"

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2016 Giăng 6:30-40Bánh của Sự Sống “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai Tin ta chẳng hề khát” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đoàn dân đòi Chúa Giê-xu làm phép lạ để họ thấy và tin? Họ muốn Chúa làm gì cho họ? Còn Chúa muốn ban gì cho họ? “Bánh của sự sống” mang ý nghĩa gì? Chúng ta cần làm gì để nhận được “bánh của sự sống”? S ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top