Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 6:22-26"

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2015 Giăng 6:22-26Động Cơ Tìm Chúa “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm Ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no”(câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa giải tán đoàn dân, họ làm gì và đi đâu? Động cơ tìm gặp Chúa của họ là gì? Ngày nay, trong trường hợp nào chúng ta cũng sẽ bị Chúa quở trách như ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top