Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 5:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2015 Giăng 5:1-9Từ Buồn Thảm Đến Vui Mừng “Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi” (Thi Thiên 5:11a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem? Người bệnh ba mươi tám năm được Chúa chữa lành như thế nào? Chúng ta học được gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu qua câu chuyện này? Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top