Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 4:43-54"

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2015 Giăng 4:43-54Đức Tin của Quan Thị Vệ “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin Lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi” (câu 50). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi lưu lại hai ngày tại Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu đi đâu? Kể lại diễn tiến từ lúc viên quan thị vệ tìm gặp Chúa đến lúc con ông được chữa lành. Chúng ta học được gì về Chúa và về đức tin của quan t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top