Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 4:35-38"

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2015 Giăng 4:35-38Sẵn Sàng cho Mùa Gặt “Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song Ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết điều gì về mùa gặt, con gặt, và chủ mùa gặt? Những sự dạy dỗ này thay đổi cái nhìn của bạn về “cánh đồng Phúc Âm” như thế nào? Đâu là “cá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top