Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 4:27-42"

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2016 Giăng 4:27-42Thức Ăn của Chúa “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (Giăng 4:34). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã nói gì khi các môn đệ khẩn mời Ngài ăn trưa? Các môn đệ đã hiểu lầm ra sao khi Chúa nói rằng Ngài có thức ăn mà họ không biết? Chúa đã đính chính sự hiểu lầm ấy thế nào? Lời đính chính của Chúa c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2015 Giăng 4:27-42Người Gieo Người Gặt “Vì đây người ta có thể nói rằng: Người này thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Khi môn đệ mua thức ăn trở về, hai điều nào đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên? Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ điều gì khi Ngài nói đến thức ăn và người gieo, người gặt? Ý muốn của Chúa cho chúng ta ngày nay là gì? Chúng ta thực thi ý Chúa r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top