Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 4:27-34"

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2015 Giăng 4:27-34Nhu Cầu Được Nghe Tin Mừng “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu quan tâm điều gì về người phụ nữ? Khác với các môn đệ như thế nào? Điều này đưa đến sự khác biệt nào trong thái độ và hành động của Ngài và các môn đệ? Bạn đang sống với mối quan tâm củ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top