Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 2:13-16"

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015 Giăng 2:13-16Cơn Giận Công Chính “Ngài phán cùng người bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành ra nhà buôn bán” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa là Đấng nhu mì, hiền lành lại nổi giận dẹp sạch những người buôn bán ở Đền Thờ như vậy? Thế nào là cơn giận theo xác thịt và cơn giận công chính? Bạn học được điều gì qua câu chuyện này? Chún ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top