Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 21:15-17"

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2020Giăng 21:15–17Ngươi Yêu Ta Chăng? “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu Ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên Ta” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi ăn xong, Chúa Giê-xu đã hỏi Sứ đồ Phi-e-rơ điều gì? Tại sao Chúa hỏi ông đến ba lần? Qua đó bạn học biết điều kiện quan trọng để Chúa giao bầy chiên của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2016 Giăng 21:15-17Yêu Chúa và Phục Vụ Hội Thánh “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ông Phi-e-rơ xảy ra trong hoàn cảnh nào? Tại sao Chúa không giao thẳng sứ mệnh chăn bầy cho ông Phi-e-rơ mà lại hỏi ông về tình yêu? Bạn áp dụng gì về sự tương quan giữa yêu Chúa và phục vụ Hội Thánh của Ngài? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top