Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 21:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2014 Giăng 21:1-17Tha Thứ và Giao Trách Nhiệm “Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: ‘Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?’ Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: ‘Con yêu Ta chăng?’ Ông thưa rằng: ‘Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.’ Đức Chúa Giê-xu bảo: ‘Hãy chăm sóc chiên Ta’” (Giăng 21:17 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra tại đâu? Diễn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top