Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 2:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2016 Giăng 2:1-5Trưởng Thành trong Mối Liên Hệ “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: “Hỡi đàn bà kia, Ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ Ta chưa đến” (Giăng 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri có hàm ý gì khi bà nói với Chúa rằng người ta không có rượu nữa? Câu trả lời của Chúa trong câu 4 phải được hiểu như thế nào? Lời đáp ứng của bà Ma-ri trong câu 5 cho thấy điều gì? Trong hành trình sống the ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top