Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 20:1-18"

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2015 Giăng 20:1-18Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh “Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đệ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ Chúa và đã thấy gì? Bà đã làm gì? Nhờ đâu mà bà từ chỗ khóc lóc thất vọng trở thành người hăng hái chạy đi báo tin Chúa sống lại? Điểm chính yếu trong lời chứng của bà là gì? Sự số ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top