Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 19:25-27"

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2019 Giăng 19:25–27 Chu Toàn Trách Nhiệm “Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình, và một môn đệ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đệ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình” (câu 26–27). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì khi thấy mẹ Ngài dưới chân thập tự? Lời nói củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2016 Giăng 19:25-27Trách Nhiệm Đối Với Gia Đình “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đang đứng tại một bên chân thập tự? Chúa phán gì với mẹ Ngài và với môn đệ Ngài yêu? Qua lời phán đó thể hiện được điều gì từ nơi Chúa? Bạn có c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top