Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 19:17-37"

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2015 Giăng 19:17-37Chúa Giê-xu Chịu Đóng Đinh “Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm Lời Kinh Thánh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh này nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm” (câu 36, 37). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phải vác thập tự giá đến đồi Gô-gô-tha? Những chi tiết nào trong tường thuật của Sứ đồ Giăng ứng nghiệm với lờ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top