Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 19:1-16"

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2015 Giăng 19:1-16Chúa Giê-xu Chịu Thống Khổ “Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về hình phạt đánh đòn thời Chúa Giê-xu? Tại sao ông Phi-lát muốn tha Chúa Giê-xu? Tại sao ông nhượng bộ dân chúng và cho đóng đinh Chúa? Vì sao Chúa Giê-xu phải chịu thống khổ như vậy? Sau khi chịu khuất phục áp lực của dân chúng đòi tha t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top