Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 18:28-40"

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2015 Giăng 18:28-40Những Điều Tương Phản “Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn lễ Vượt Qua” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy có những điều nghịch lý nào từ những người bắt Chúa và Tổng đốc Phi-lát? Từ đó, rút ra những bài h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top