Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 18:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2015 Giăng 18:1-11Chúa Giê-xu Bị Bắt “Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho Ta uống sao?” (câu 11b). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và các môn đệ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để làm gì? Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đi đâu trong lúc này? Sau đó ông cùng ai đến gặp Chúa? Thái độ và phản ứng của Chúa Giê-xu ra sao trước những người tìm bắt Chúa? Ông Phi-e-rơ đã phản ứng thế nào và Chúa đã làm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top