Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 17:15-17; I Cô-rinh-tô 10:31-33"

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016 Giăng 17:15-17; I Cô-rinh-tô 10:31-33Cơ Đốc Nhân và Halloween “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn”  (Ê-phê-sô 5:10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về lễ hội Halloween? Cơ Đốc nhân có nên tham gia lễ hội Halloween không? Tại sao? Halloween là lễ hội vinh danh cô hồn các đảng, ma quỷ, và người chết. T ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top