Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 17:1-26"

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2015 Giăng 17:1-26Lời Cầu Nguyện của Chúa Giê-xu “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha” (câu 4, 5). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã cầu nguyện cho những ai trong lời cầu nguyện của Ngài? Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho họ về điều gì? Tại ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top