Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 17: 6-17"

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2015 Giăng 17: 6-17Hội Thánh Giữa Trần Gian “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Giăng 17:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã cầu xin những điều gì cho Hội Thánh của Ngài trong phân đoạn Kinh Thánh này? Qua lời cầu nguyện của Chúa, bạn học được gì về vị trí của Hội Thánh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top