Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 16:7-15"

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2014 Giăng 16:7-15Công Tác Chúa Thánh Linh “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến (Giăng 16:13). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh sẽ làm gì cho những người thế gian? Ngài sẽ làm gì cho các tín hữu? Chúng ta phải đáp ứng thế nào khi nhận ra Chúa đã ban ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top