Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 16:16-33"

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015 Giăng 16:16-33Nỗi Buồn Trở Nên Vui Mừng “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì với các môn đệ? Họ hiểu điều Chúa Giê-xu nói như thế nào? Tại sao các môn đệ buồn rầu? Chúa Giê-xu đã dùng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top