Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 15:18-27"

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2015 Giăng 15:18-27Hội Thánh Bị Bức Hại “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (Giăng 15:19). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, Chúa có lời cảnh báo nào dành cho Hội Thánh? Tại sao Hội Thánh của Chúa lại bị người trần gian ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top