Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 15:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2016 Giăng 15:1-8Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (4) “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con này được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29). Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 8:29 cho biết Chúa có mục đích nào cho những người được Chúa cứu? Theo I Cô-rinh-tô 11:1, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa làm gì? Vì sao? The ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top