Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 14:26-27"

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2014 Giăng 14:26-27Bình An trong Thánh Linh “Chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi từ giã môn đệ về trời, Chúa Giê-xu đã hứa gì với họ? Làm sao chúng ta nhận được sự bình an Chúa Giê-xu hứa ban? Bạn cần điều chỉnh những gì trong đời sống bạn để có được sự bình an của Chúa? Khi ông bà A-đam, Ê-v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top