Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:34-35"

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2018 Giăng 13:34-35 Nếp Sống Yêu Thương “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới mà Chúa Giê-xu ban ra là gì? Tại sao cần phải có điều răn mới này? Nếu con dân Chúa sống đúng theo điều răn mới này thì điều gì xảy ra? Nếp sống của bạn có giúp người khác biết Chúa không? Sau khi rửa chân ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2017 Giăng 13:34-35Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu gọi điều răn yêu thương Ngài ban là điều răn mới? Dấu hiệu nào để mọi người nhận biết các môn đệ của Chúa Giê-xu? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để mọi người nhìn biết Chúa qua chúng ta? Sau ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2017 Giăng 13:34-35Hãy Yêu Thương Nhau “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Dấu hiệu nào để người khác nhận biết chúng ta là con cái Chúa? Làm sao để có dấu hiệu đó? Chúa yêu bạn như thế nào? Bạn đáp lại tình yêu Chúa dành cho mình ra sao? Trước khi Chúa Giê-xu thực hiện một chuyến đi mà không a ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2015 Giăng 13:34-35Khách Lữ Hành và Bạn Đồng Hành “Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua” (1 Phi-e-rơ 2:17). Câu hỏi suy ngẫm: Là khách lữ hành, chúng ta cần cư xử với anh chị em trong Chúa, là những người đồng hành ra sao? Tại sao? Khi sống như vậy thì những người chung quanh sẽ nhận ra điều gì nơi chúng ta? Trên đường về Thiên Quốc, chúng ta có nhữ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top