Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:31-32"

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2017 Giăng 13:31-32Con Đường Vinh Quang “Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển” (câu 31-32). Câu hỏi suy ngẫm: Khi ông Giu-đa đi ra, Chúa dạy môn đệ về sự vinh quang như thế nào? Khi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top