Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:3-8"

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2017 Giăng 13:3-8Đầy Tớ của Anh Chị Em “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ không đồng ý để Chúa rửa chân cho mình? Trước đó Chúa đã dạy họ về tinh thần phục vụ trong Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top