Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:12-20"

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2015 Giăng 13:12-20Phục Vụ Theo Gương Chúa “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1). Câu hỏi suy ngẫm: Hành động của Chúa trong phân đoạn này có gì khác thường? Ý Chúa muốn dạy môn đệ điều gì? Phân đoạn Phúc Âm Giăng trên đây cho biết trước khi Chúa Giê-xu lên thập tự giá, trong một bữa ăn tối trước lễ Vượt Qua, Ngài đứng dậy cởi á ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top