Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:1-20"

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2016 Giăng 13:1-20Biết Để Phục Vụ “Vậy, nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau” (Giăng 13:14). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm điều gì đặc biệt trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ? Ngài làm việc này với những hiểu biết nào về cơ hội, cũng như tâm tình, địa vị của Ngài? Sự hiểu biết về tâm tình và địa vị của mình trong C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top