Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 1:29-34"

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2015 Giăng 1:29-34Chiên Con của Đức Chúa Trời “Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy Chúa Giê-xu đi đến với mình, ông Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu bằng những danh hiệu gì? Giải thích danh hiệu “Chiên Con của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top