Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:27-36"

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2017   Giăng 12:27-36 Trở Nên Con Cái của Sự Sáng   “Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng” (câu 36).   Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã mạc khải về Ngài với đoàn dân qua câu 35-36 như thế nào? Thành ngữ “Con cái của sự sáng” của người Do Thái mang ý nghĩa gì? Làm thế nào để trở nên con cái của sự sáng? Bạn sống thế nào để ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top