Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:27-33"

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2017   Giăng 12:27-33 Chiến Thắng Bằng Sự Chết   “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn Ta, khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta” (câu 31-32).   Câu hỏi suy ngẫm: Câu 31-32 cho thấy ba nhóm người chịu ảnh hưởng bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự như thế nào? Sự ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top