Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:27-30"

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2017 Giăng 12:27-30Mục Đích của Lời Chúa “Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có người khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi” (câu 29-30). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng nghe Chúa Giê-xu cầu nguyện và nghe tiếng phán từ trời thì họ nói gì? Chúa Giê-xu giải t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top