Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2018 Giăng 12:1-8 Yêu Bằng Hành Động “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Câu hỏi suy ngẫm: Mối liên hệ của Chúa với gia đình bà Ma-ri như thế nào? Tình yêu Chúa của bà Ma-ri thể hiện bằng hành động gì? Tại sao ông Giu-đa phản đối? Chúa Giê-xu nhận định ra sao? Ngày nay bạn thể hiện tình yêu Chúa bằng hành động ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2017 Giăng 12:1-8Dâng Hiến Đích Thực “Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận định thế nào về hành động của cô Ma-ri và lời chỉ trích của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt? Chúa Giê-xu đã nhận định thế nào? Bạn học được gì về sự dâng hiến đích thực qua g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top