Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2017 Giăng 12:1-3Ba Anh Em Phục Vụ Chúa “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa đến Bê-tha-ni, ba anh em ông La-xa-rơ làm gì để đón tiếp Ngài? Mỗi người đã phục vụ Chúa thế nào? Theo bạn, trong ba anh em, ai phục vụ Chúa nhiều hơn? Bạn rút ra bài học nào từ sự ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top