Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:7-16"

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2016 Giăng 11:7-16Bước Đi trong Ánh Sáng Sự Sống “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn dạy môn đệ điều gì khi Ngài dùng hình ảnh đi trong ban ngày và đi trong ban đêm? Tại sao Chúa mừng vì Ngài không có mặt khi ông La-xa-rơ chết? Bạn cần làm gì để tăng trưởng đức t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top