Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 1:14"

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2015 Giăng 1:14Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” Câu hỏi suy ngẫm: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt nghĩa là gì? Chúa Giê-xu làm người giống và khác chúng ta thế nào? Từ “Con Một” mang ý nghĩa gì? Làm thế nào để bạn có thể ngắm xem được ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top