Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:38-44"

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017 Giăng 11:38-44 Thoát Lốt Người Cũ “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình” (Ê-phê-sô 4:22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán gì khi ông La-xa-rơ từ cõi chết sống lại bước ra mà vẫn còn vải và khăn liệm trên người? Điều này cho bạn bài học thuộc linh nào? Chúng ta cần làm g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top