Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:38-40"

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2016 Giăng 11:38-40Tin Cậy Vâng Lời “Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-thê đã nói gì khi Chúa bảo lăn tảng đá chặn cửa mộ ra? Tại sao bà ngăn cản Chúa? Chúa trả lời thế nào? Làm sao để luôn sống tin cậy vâng lời Chúa? Chúa Giê-xu vô cùng đau lòng vì thấy hậu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top