Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:33-38"

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2016 Giăng 11:33-38Chúa Lại Đau Lòng Nữa “Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt người mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa” (câu 37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri và những người Giu-đa đã hiểu sai về Chúa như thế nào khi thấy Chúa khóc? Mấy người Giu-đa nói gì khi họ biết Chúa là người đã mở mắt cho ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top