Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:28-36"

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2016 Giăng 11:28-36Đức Chúa Giê-xu Khóc “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng” (I Cô-rinh-tô 12:26). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri đã làm gì và nói gì khi chạy đến gặp Chúa? Tại sao Chúa Giê-xu khóc? Làm thế nào để chúng ta có thể “vui với người vui, khóc với ngườ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top