Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2016 Giăng 11:1-6Danh Chúa Được Tôn Vinh “Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Ba anh em La-xa-rơ là người thế nào đối với Chúa Giê-xu? Khi nghe tin ông La-xa-rơ bệnh nặng, Chúa Giê-xu nói gì và làm gì? Bạn học được điều gì từ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top