Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:11-18"

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2016 Giăng 10:11-18Ta Là Người Chăn Hiền Lành “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết người chăn hiền lành khác với người chăn thuê như thế nào? Lời phán của Chúa Giê-xu đã minh họa rõ nét chức vụ của Ngài như thế nào? Làm thế nào chúng ta biết Chúa và quen tiếng Chúa? Sau khi Chúa Giê-xu ví ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top