Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 5:13-17"

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2015 Gia-cơ 5:13-17Đau Khổ và Cầu Nguyện “Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen”(Gia-cơ 5:13). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nêu ra ba hoàn cảnh nào và giải pháp cho từng hoàn cảnh đó ra sao? Ba giải pháp đó có cùng một điểm chung nào? Khi cầu nguyện, Chúa có cất sự đau khổ khỏi chúng ta không? Những ích lợi nào khi đã v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top