Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 4:13-17"

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2018 Gia-cơ 4:13-17 Đấng Nắm Giữ Tương Lai “Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người tự quyết định kế hoạch kinh doanh theo ý mình bị thất bại? Cơ Đốc nhân cần phải lập kế hoạch cho cuộc đời mình như thế nào? Tại sao? Ông Gia-cơ mô tả hình ảnh một người rất tự tin và tự quyết về cuộc đời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2016 Gia-cơ 4:13-17Khiêm Nhường Khi Hoạch Định Tương Lai “Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy liệt kê những sai lầm của những người được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này (câu 13, 14, 16)? Ông Gia-cơ khuyên chúng ta cần có thái độ nào cần có khi nhìn về tương lai (câu 15)? Đức Chúa Trời có ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top