Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 3:2; Ê-phê-sô 4:29"

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2014 Gia-cơ 3:2; Ê-phê-sô 4:29Nhờ Lời Chúa Để Gìn Giữ Môi Miệng “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chúng ta phải cân nhắc cẩn thận khi nói năng? Kinh Thánh dạy chúng ta thế nào về lời nói? Để lời nói được gây dựng người khác và tôn vinh Đức Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top