Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 2:14-26"

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2015 Gia-cơ 2:14-26Việc Lành và Tin Đạo “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta được cứu nhờ vào đâu? Việc lành có vai trò gì trong sự cứu rỗi? Con cái Chúa có thể nào sống không cần làm lành lánh dữ mà vẫn được cứu không? Tại sao? Kinh Thánh dạy rất rõ rằng chúng ta được cứu chỉ nhờ đức tin mà thôi, ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2015 Gia-cơ 2:14-26Đức Tin và Hành Động “Nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:17). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ cho thấy đức tin và hành động liên hệ nhau thế nào? Tại sao “đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết”? Những hành động cụ thể nào bạn có thể thực hiện để chứng tỏ đức tin thật của mình? Chim đại bàng cần phải có đủ đôi cánh mới có ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top